தொழில் செய்திகள்

கேரேஜ் கதவு தூரத்தின் விளைவு.

2021-10-20
1. கடத்தும் சக்தி: பெரிய கடத்தும் சக்தி, நீண்ட தூரம், ஆனால் மின் நுகர்வு பெரியது, மேலும் குறுக்கீடு செய்வது எளிது;
2. உணர்திறனைப் பெறுதல்: பெறுநரின் பெறுதல் உணர்திறன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் தூரம் அதிகரிக்கப்படுகிறது, ஆனால் அது குறுக்கிடுவது எளிது மற்றும் தவறாக செயல்படுவது அல்லது கட்டுப்பாட்டை மீறுவது;
3. ஆண்டெனா: இது நேரியல் ஆண்டெனாக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது, மேலும் அவை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும், மேலும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் தூரம் நீண்டது, ஆனால் அது ஒரு பெரிய இடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது. பயன்பாட்டில், ரிமோட் கண்ட்ரோல் தூரத்தை அதிகரிக்க ஆண்டெனாவை நீட்டி நேராக்கலாம்;
4. உயரம்: அதிக ஆண்டெனா, ரிமோட் கண்ட்ரோல் தூரம் நீண்டது, ஆனால் புறநிலை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது;

5. தடுப்பது: பயன்படுத்தப்படும் வயர்லெஸ் ரிமோட் கண்ட்ரோல் நாடு குறிப்பிட்ட UHF அலைவரிசையைப் பயன்படுத்துகிறது. அதன் பரவல் பண்புகள் ஒளியைப் போலவே இருக்கும். இது ஒரு நேர் கோட்டில் பரவுகிறது மற்றும் சிறிய மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளது. டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் இடையில் சுவர் இருந்தால், ரிமோட் கண்ட்ரோல் தூரம் வெகுவாகக் குறைக்கப்படும். அது வலுவூட்டப்பட்டால், கடத்தி மூலம் மின்சார அலைகளை உறிஞ்சுவதால் கான்கிரீட் சுவரின் விளைவு இன்னும் மோசமாக உள்ளது.